Tietosuojaseloste

Golf Plus Oy
Y-tunnus: 3235110-4

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.12.2021. Viimeisin muutos 8.12.2021.

Tietosuojaseloste koskee kaikkia Golf Plus Oy:n tuottamia palveluja ja tuotteita.

1. Yleistä

Tavoitteenamme on, että voit tuntea turvallisuutta siitä, että henkilökohtaista tietosuojaasi kunnioitetaan, ja että henkilötietojasi käsitellään oikealla tavalla. Otamme vastuun siitä, että henkilötietoja, joita käsitellään Golf Plus Oy:ssä, käytetään ainoastaan tarkoituksenmukaisesti ja suojataan asiattomalta pääsyltä.

Haluamme toimia niin, että koko tietosuojaprosessi on avoin ja läpinäkyvä. Kun asioit kanssamme, hyväksyt että tallennamme ja käytämme tietojasi tilauksien suorittamiseen ja käsittelemiseen, ja että voimme palvella sinua. Sinulla on oikeus ottaa osaa rekisteröityihin tietoihisi. Jos mielestäsi tietosi ovat virheelliset tai et enää halua, että säilytämme tietojasi, voit vaatia oikaisua tai poistamista asiakasrekisteristämme.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme sinulle yksityiskohtaisesti tästä prosessista.

2. Rekisterinpitäjä

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Golf Plus Oy. Voimme aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta joko ilmoittaen siitä etukäteen tai ilmoittamatta. Suosittelemme, että aika ajoin vierailet uudelleen tällä tietosuojaselostesivulla muutoksien huomaamiseksi.

Golf Plus Oy

Jääsalontie 20
90400 Oulu
info@golfplus.fi

3. Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Käsittelemme mahdollisimman vähän henkilötietoja ja vain siltä osin kuin ne ovat tarpeellisia meidän liiketoimintamme kannalta ja palveluidemme tarjoamiseksi.

Tämä tarkoittaa, että me käsittelemme henkilötietoja asiakasviestinnän ja -suhteiden, laskutuksen, markkinoinnin tai mainonnan sekä muiden liiketoiminnan toimenpiteiden tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja myös, jos se on tarpeen asiakassopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi, kun laki sitä meiltä edellyttää tai kun oikeutettujen etumme sen mahdollistavat. Voimme myös pyytää suostumustasi henkilötietojesi käsittelemiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseesi sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen peruutusta. Käsittelemme sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia liiketoimintaan liittyvien oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi.

Tällaisia ovat sopimustiedot, ostotiedot sekä asiakkaan kiinnostuksenilmaukset ja tiedot, joita voimme hyödyntää tuotteidemme markkinoimisessa. Tätä varten käsittelemme tietoa yleisten tietosuojaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Golf Plus Oy:n asiakkaana sinun on mahdollista vastustaa tällaista käsittelyä milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä.

Keräämämme tiedot voivat olla esimerkiksi yhteystietoja, laskutustietoja tai muita olennaisia asiakastietoja. Pidämme tietokantoja, joihin tallennamme yhteystietoja ja kaupallisia tietoja, mitkä olette antaneet meille palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Saatamme rikastuttaa kerättyjä tietoja käyttämällä kaupallisia tietopalveluita saadaksemme lisätietoja liiketoiminnastanne. Säilytämme henkilötietoja käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön, ellei meitä edellytetä säilyttämään tai meillä ole oikeutettua etua säilyttää tietoja.

4. Markkinointi ja mainostaminen

Koska olemme yritys, mainostamme tuotteitamme ja palveluitamme. Saatamme ottaa sinuun yhteyttä markkinoidaksemme tai mainostaaksemme. Saatamme myös mainostaa kolmansien osapuolten verkkosivuilla.

Saatamme pitää rekistereitä asiakkaiden yhteystiedoista tarjotaksemme lisätietoa tuotteistamme, vastataksemme kyselyihin sekä tuotteidemme markkinoimiseksi ja myymiseksi.

Käsittelemme markkinointitietoja oikeutettujen etujemme perusteella. Säilytämme kuitenkin ainoastaan markkinoinnin kannalta tarpeelliset henkilötiedot, esimerkiksi yhteystiedot. Voit milloin tahansa pyytää meitä poistamaan tietosi potentiaalisista markkinointikanavistamme.

5. Tietojen luovuttaminen ja jakaminen

Käytämme kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, mitkä saattavat sisältää henkilötietoja.

Golf Plus Oy käyttää palvelujen myynnissä ja ajanvarauksessa Tehden Oy:n palveluita (Avoinna24.fi -palvelu). Tällöin sopimus syntyy sinun ja Tehden Oy:n välille. Tehden Oy toimii Lokitietojesi (Tietoa joka syntyy Palveluun käyttäessäsi Palvelua) rekisterinpitäjänä ja Golf Plus Oy niiden käsittelijänä. Tehden Oy:n palveluehdot löytyvät osoitteesta https://avoinna24.fi/info/tos

Tehden Oy:n / Avoinna24-palvelun henkilötietojen käsittelystä voit lukea osoitteesta https://avoinna24.fi/info/privacypolicy

5.1 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yhdysvaltoihin tietoja siirrettäessä hyödynnetään EU–U.S. Privacy Shield –järjestelmää, joka takaa eurooppalaisten tietosuojastandardien noudattamisen.

Yrityskauppojen tai yhteensulautumisten yhteydessä hankkiva osapuoli voi saada pääsyn olennaisiin asiakastietoihin.

6. Tietoturva

Golf Plus Oy:llä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuuskäytännöt ja prosessit turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

7. Oikeudet

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista milloin tahansa, elleivät meidän oikeutettu etumme tai laissa asetettu vaatimus estä joidenkin henkilötietojen poistamista. Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tai poistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Jos haluat esittää vaatimuksen, tai jos sinulla on kysymyksiä liittyen oikeuksiisi tai tähän tietosuojaselosteeseen, ota meihin yhteyttä: info@golfplus.fi

8. Evästeet

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa muun muassa sivuston perustoiminnot ja auttaa tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät. Tunnistetietojen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä ja kohdentamaan kävijälle häntä kiinnostavaa sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien päätelaitteita tai tiedostoja.

Käytämme verkkosivuillamme sellaisia evästeitä, jotka parantavat käyttäjäkokemusta tai auttavat seuraamaan Golf Plus Oy:n verkkosivujen liikennettä. Saatamme myös käyttää evästeitä sivujen kohentamiseen, personointiin ja mainostamiseen. Voit poistaa evästeet käytöstä tai asettaa selaimen asetuksista evästeille hälytyksen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.

Tämän sivuston evästeitä voit hallita täältä Evästeasetukset

Yleisiä ohjeita evästeiden hallintaan ja poistamiseen löytyy esimerkiksi osoitteesta aboutcookies.org.

9. Verkkosivujen analyysit ja mainosevästeet

Saadaksemme lisätietoa verkkosivustomme liikenteestä käytämme kolmannen osapuolen tarjoamaa analysointityökalua ja mainontaa.

Golf Plus Oy:n  verkkosivut golfplus.fi käyttävät Google Inc:n (”Googlen”) tarjoamaa Google Analytics –verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä analysoidakseen, miten käyttäjät käyttävät sivustoa.

Lisäksi käytetään Facebookin seurantaevästeitä.

9.1 Google Analytics

Evästeen luoma informaatio siitä, miten käytät verkkosivustoa (mukaan lukien IP- osoitteesi) lähetetään ja varastoidaan Googlen toimesta Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille.

Google käyttää näitä tietoja verkkosivuntarjoajan puolesta sivun käytön arvioimiseen, verkkosivujen liikennettä koskevien raporttien laatimiseen verkkosivujentoimittajille ja muiden verkkosivujen liikenteeseen ja verkkosivujen käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseksi verkkosivujentarjoajalle.

Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja tietojen käytön (evästeet ja IP-osoitteet) lataamaan ja asentamalla selaimen liitännäisohjelman, joka on saatavilla täältä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =en tai käyttämällä muuta mainosten- ja seurannanestotyökaluja.

Google Analytics –palvelun anonyymi kävijätilastointi perustuu selaimesi ja nettiyhteytesi välittämiin puhtaasti teknisiin tietoihin, eikä tässä tilastoinnissa saada tietoja itse kävijästä henkilönä. Demografia- ja aihepiiriraportointi kerää teknisen tilastoinnin lisäksi henkilökohtaisia kohderyhmätietoja, kuten ikä ja sukupuoli sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista.

Raporteista selviää, kuinka moni sivuston käyttäjistä vierailee sivustolla tietyllä ajanjaksolla ja kuinka heidän käyttäytymisensä vaihtelee esimerkiksi sukupuolen mukaan. Raporttien tiedot saadaan DoubleClickin kolmannen osapuolen evästeestä. Jos eväste ei liity johonkin käyttäjään, kohderyhmätietoja ja aihepiirejä ei voida päätellä tilastoista. Sivusto käyttää kerättyjä kohderyhmä- ja aihepiiriraportoinnin tietoja aiheiden suunnittelussa, jotta voimme tarjota lukijoille heitä kiinnostavia sisältöjä ja tuotteita. Google Analyticsin käytön voi halutessaan estää selaimen laajennusosalla.

Käytämme myös Google Analyticsia analysoidaksemme AdWords ja DoubleClick Cookies –palveluiden tietoja. Voit estää tämän tietojen käsittelyn Googlen yksityisyysasetuksien kautta täältä: https://myaccount.google.com/

9.2 Facebook

Sivustolla käytetään Facebook-pikseliä, joka tarkoittaa käytännössä sivuilla olevaa koodinpätkää, jonka avulla uudelleenmarkkinoidaan verkkosivua Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen juuri oikeille ihmisille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä vaan kävijät pysyvät anonyymeinä verkkopalvelun tuottajalle.

9.3 Yhteisöliitännäiset

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, kuten LinkedIniin, Facebookiin, Instagramiin, Google+:aan ja Twitteriin. Niiden kautta tuleva sisältö latautuu kolmannen osapuolen palvelimilta. LinkedIn, Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. Voit tutustua näihin kolmansien osapuolien tietosuojakäytänteisiin seuraavista linkeistä:

LinkedIn Privacy Policy
Facebook Privacy Policy
Google+ Privacy Policy
Twitter Privacy Policy
Instagram Privacy Policy

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, voit olla meihin yhteydessä:

Golf Plus Oy
Jääsalontie 20
90400 Oulu
info@golfplus.fi

Golfhalli Oulu - Golf Plus

Golf Plus Oy
info@golfplus.fi
Jääsalontie 20
90400 Oulu

p. 050 428 5155

 

Tietosuojaseloste »